Spring naar de inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 basisbepalingen

(1) De volgende zakelijke voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u als leverancier met ons hebt gesloten (SERASAR GmbH) via de website serasar.de dichtbij. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps-of handelsactiviteit.

§ 2 sluiting van de overeenkomst

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .

(2) Reeds met de plaatsing van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een contract te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving worden vermeld. 

(3)Het contract wordt als volgt via het online winkelwagensysteem gesloten:
De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden opgeslagen in het "winkelwagentje". U kunt de "winkelwagen" oproepen via de bijbehorende knop in de navigatiebalk en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het klikken op de knop" Afrekenen "of" doorgaan met bestellen"
 (of soortgelijke benaming) en na het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings-en verzendvoorwaarden, worden de bestelgegevens uiteindelijk aan u getoond als een besteloverzicht.

Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online winkel of naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, moet u daar de juiste selectie of invoer van uw gegevens maken. Ten slotte worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht op de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem of nadat u bent teruggestuurd naar onze online winkel.


Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om de informatie in het besteloverzicht opnieuw te controleren, deze te wijzigen (ook via de "terug" - functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de bijbehorende knop ("bestelling onder voorbehoud"," kopen " / "nu kopen"," bestelling onder voorbehoud"," betalen " / "Nu Betalen" of soortgelijke aanduiding), verklaart u de aanvaarding van het aanbod op een juridisch bindende manier, waardoor het contract tot stand komt.
 
(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat ze niet worden voorkomen door spamfilters.

§ 3 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"
Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S. à.r. L. et Cie, S. C. A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betaalmethoden via "PayPal" worden aan u getoond onder een overeenkomstig aangewezen knop op onze website en in het online bestelproces. "PayPal" kan andere betaaldiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen; voor zover hiervoor bijzondere betalingsvoorwaarden gelden, wordt u hiervan afzonderlijk op de hoogte gesteld. Meer gedetailleerde informatie over "PayPal" is te vinden ophttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


(2) Betaling via "Stripe"
Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via "Stripe", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Limited (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ierland;"Stripe"). De afzonderlijke betaalmethoden via "Stripe" worden aan u getoond onder een overeenkomstig aangewezen knop op onze website en in het online bestelproces. Voor betalingsverwerking kan "Stripe" worden gebruikt door andere betalingsdiensten indien hiervoor bijzondere betalingsvoorwaarden gelden, wordt u hiervan afzonderlijk op de hoogte gesteld. Meer informatie over "Stripe" is te vinden ophttps://stripe.com/de.


§ 4 retentierecht, Retentie

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het Vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs.

§ 5 garantie

(1) De wettelijke garantierechten bestaan.

(2)Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen Als u hierover door ons werd geïnformeerd voordat de contractuele verklaring werd afgelegd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk werd overeengekomen tussen de contractpartijen.

§ 6 rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover zij niet de bescherming ontneemt die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstbaarheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, evenals de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend. De bevoegdheid om de rechtbank ook over te dragen aan een andere de wettelijke plaats van jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3)De bepalingen van het VN-Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

SERASAR GmbH
Pleistalstr. 228a
53757 Sankt Augustin
in Duitsland
Telefoon: +49 2241 9456808
E-Mail: support@serasar.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke Onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op: https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "het sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. Wij slaan de volledige tekst van het contract niet op. Voordat de bestelling via het online winkelwagentje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen via de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling van ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

4. gedragscode

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het koperszegel van Händlerbund Management AG, die kunnen worden bekeken op:https://www.haendlerbund.de/de / downloads / kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die u kunt raadplegen op:
https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

6. Prijzen en betaalmethoden

6.1. De prijzen vermeld in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. Er zijn geen verzendkosten.

6.3. Als de levering wordt uitgevoerd naar landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldovermakingen (overdrachts-of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

6.4. De kosten voor de overdracht van geld (overmakings-of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering naar een EU-lidstaat wordt gedaan, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

6.5. De voor u beschikbare betaalmethoden worden aangegeven onder een overeenkomstig aangewezen knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsaanspraken uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. levertijd

7.1. De leveringsvoorwaarden, De leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstig aangewezen knop op onze website of in het betreffende aanbod.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending alleen op u overgaat wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf hebt aangesteld dat niet door de ondernemer is genoemd of een persoon die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren.

8. Wettelijk garantierecht

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de" garantie " regeling in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klantinformatie zijn gemaakt door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke naleving. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Voor meer informatie, zie:https://www.haendlerbund.de/de / diensten/rechtszekerheid / algemene voorwaarden-dienstverlening.

laatste update: 01.01.2022