Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1)Op overeenkomsten die u als leverancier met ons aangaat, gelden de volgende voorwaarden(SERASAR GmbH)Sluit af via de website serasar.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van uw eigen voorwaarden die door u zijn gebruikt, tegengesproken.

(2)Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1)Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2)Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan ​​vermeld.

(3)Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen die bedoeld zijn om te kopen, worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de "Afrekenen" -pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.

Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtpagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina.

Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door de bestelling in te dienen met de knop "Kopen", verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod te aanvaarden, waardoor het contract tot stand komt.

(4)De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 retentierecht, Eigendomsvoorbehoud

(1)U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2)De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2)Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2)De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, rechtspersoon naar publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3)De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

SERASAR GmbH
Pleistalstrasse 228a
53757 Sankt Augustin
Duitsland
Telefoon: +49 2241 9456808
E-mail: support@serasar.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar ophttps://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" in onze algemene voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat u de bestelling plaatstvia het online winkelwagensysteemde contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het koperslabel van de Händlerbund Management AG en dus aan de Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, die kan worden bekeken op:https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdfenhttps://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het respectieve aanbod.

6. Prijzen en betalingswijzen

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

6.3. Als de levering wordt gedaan naar landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransactiekosten (overdrachts- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die moeten worden betaald. gedragen door jou.

6.4. Kosten voor overboeking(Bankoverschrijving of wisselkoerskosten)zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6.5. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijnworden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.6. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

7.2. Voor zover u een consument bent, is wettelijk vastgelegd dat het risico van toevallige schade en onbedoelde verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending alleen bij levering van de goederen aan u overgaat, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven tot een transportbedrijf dat niet is aangewezen door de ondernemer of een persoon die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken valt onder de "Garantie"-verordening in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Merchant Association, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke naleving. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is beschikbaar op:https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 23/10/2019