Privacybeleid

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet vereist door de wet of contract, noch is het nodig voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt gegeven.
"Persoonsgegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG vanuit ons overheersende legitieme belang om een ​​probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

Klantaccount bestellingen

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

ContactbeoordelingenNieuwsbrief

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of bijdrage, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking is gepubliceerd,de naam die u heeft opgegeven en het e-mailadres dat u heeft opgegevenvrijgelaten.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.

Uw gegevens worden doorgestuurd naar een serviceprovider voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgestuurd naar een derde land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd.

Betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze vind je onderhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express
Op onze website gebruiken we de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l.. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv.IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (f) AVG vanuit ons overheersende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden.Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
Wanneer u PayPal Express selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen vervullen. Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsservice PayPal Express vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherminghier.

Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de betalingsdienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst Amazon Payments te kunnen aanbieden.
Om deze betaaldienst te integreren, is het voor Amazon Payments nodig om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren (bijv.IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, vanuit ons overheersende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden.Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
Wanneer u "Amazon Payments" selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen nakomen met de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b AVG.
Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betaaldienst Amazon Payments, zie de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op:https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Onder de volgende links leest u hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):
Chrome-browser:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na het wisselen van pagina te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

analyse

Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bedrijf dat is aangesloten bij Google, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient om deze website en zijn bezoekers te analyseren, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel gebruikt Google de informatie die namens de exploitant van deze website is verkregen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website waarmee u vind onze website), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG, vanuit ons overheersende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website.Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door Google Analytics worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt een opt-out-cookie instellen om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op alle apparaten te voorkomen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om een ​​uitgebreid effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de verzoeken opnieuw naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst:Schakel Google Analytics uit.
Zie voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherminghttps://www.google.com/analytics/terms/de.htmlof onderhttps://www.google.de/intl/de/policies/evenals onderhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens rekening houdend met wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 AVG over: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit.
Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen verwerking met het oog op direct mail.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht op bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstige werking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat u bezwaar heeft gemaakt, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.

laatste update: 23.10.2019