Spring naar de inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacybeleid

Privacy

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Een niet-bepaling heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er geen andere informatie wordt verstrekt in de daaropvolgende verwerkingen.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Server logbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. f DSGVO van onze overheersende legitieme Wij zijn geïnteresseerd in een storingsvrije werking van onze website en in het verbeteren van ons aanbod.
 
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Meer verantwoordelijk
Contacteer ons op aanvraag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is::SERASAR GmbH,Pleistalstr. 228a,53757 Saint Augustinin Duitsland,+49 2241 9456808, support@serasar.de


Initiatief-contact opnemen met de klant via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (Naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover door u verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactaanvraag te verwerken en te beantwoorden.
Als de contactopname voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. als de verwerking van persoonsgegevens (bijv. advies in geval van interesse in een aankoop, voorbereiding van een aanbieding) dient Of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen wordt gemaakt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons overheersende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, deze toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (Naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover door u verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact op te nemen.

Als de contactopname voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. als de verwerking van persoonsgegevens (bijv. advies in geval van interesse in een aankoop, voorbereiding van een aanbieding) dient Of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen wordt gemaakt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons overheersende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, deze toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Klant Account Bestellingen

Klantenaccount
Bij het openen van een klantenaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking wordt uitgevoerd zal worden aangeraakt. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor het verwerken van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Een niet-bepaling heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping-providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
 
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar Canada.


Beoordeling Reclame

Käufersiegel - Klantbeoordeling 
Wij maken op onze website gebruik van de klantevaluatietool buyer seal van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Voor dit doel wordt u door ons per e-mail gecontacteerd, waarbij we in het kader van de orderverwerking gebruikmaken van het technische systeem van de aanbieder van de tool voor de evaluatie van het koperszegel.
De verwerking van uw gegevens vindt plaats met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang.
De verwerking vindt plaats op basis van Art.1 lit. een DSGVO met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van het evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de overeenkomstige link in de e-mail te gebruiken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.
De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming wordt uitgevoerd op basis van Art.1 lit. f DSGVO voor het legitieme belang bij waarheidsgetrouwe, gecontroleerde evaluaties van onze diensten in het kader van directe reclame. Voor dit doel sturen we een evaluatieverzoek in elektronische vorm voor onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. De zending wordt verzonden naar het e-mailadres dat wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een goed of dienst van u ontvangen. Het verzenden van het evaluatieverzoek is onder voorbehoud dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
Het bezwaar is op elk moment mogelijk door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaar zijn te vinden in het impressum. U kunt ook gebruik maken van de link die hiervoor in het evaluatieverzoek is opgenomen. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.

De persoonlijke gegevens die in dit kader zijn opgeslagen in het technische systeem van de tool voor de evaluatie van het koperszegel worden 3 maanden na de levering van de voor evaluatie geregistreerde goederen verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractverwerking uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. U kunt zich op elk moment abonneren op de nieuwsbrief via de afmelden voor de betreffende links in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.


Uw gegevens worden doorgegeven aan een serviceprovider voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.


Betalingsservice

Gebruik van PayPal Check-Out
Wij maken op onze website gebruik van de betaaldienst PayPal Check-Out van PayPal (Europe) S. à.r. L. et Cie, S. C. A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal, Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "betaal later" via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling aan PayPal verzonden om het contract met u te sluiten met de gekozen betaalmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. b DSGVO.
 
Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal & "later betalen" via PayPal
Voor individuele betaalmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "later betalen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om, indien nodig, een kredietcontrole te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van kredietbureaus. Voor dit doel verzendt PayPal de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole naar een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim voor een een evenwichtig besluit over het aangaan, Uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en onder andere adresgegevens in hun berekening opnemen. Met uw belangen die bescherming verdienen, wordt rekening gehouden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient het doel van de kredietcontrole voor een Contract initiatie. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons overheersende legitieme belang bij het beschermen tegen betalingsverzuim als PayPal een vooruitbetaling doet.
Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken in overeenstemming met Art. 1 lit. f AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gevraagde betaalmethode. Een niet-bepaling heeft tot gevolg dat de Overeenkomst niet kan worden gesloten met de door u gekozen betaalmethode.
 
Derde
Als de betaling via een betaalmethode van een derde plaatsvindt, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling aan PayPal doorgegeven. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. b DSGVO.  Om deze betaalmethode uit te voeren, kunnen de gegevens vervolgens door PayPal aan de betreffende provider worden doorgegeven. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. b DSGVO. Lokale externe leveranciers kunnen bijvoorbeeld:

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main
 
Aankoop op rekening via PayPal
Bij betaling via de betaalmethode aankoop op rekening worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling eerst doorgegeven aan PayPal. Om deze betaalmethode uit te voeren, worden de gegevens vervolgens door PayPal verzonden naar Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om het contract met u met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. b DSGVO. Ratepay kan een kredietcontrole uitvoeren op basis van mathematisch-statistische methode (waarschijnlijkheids-of scorewaarden) ugebruik van kredietbureaus door de hierboven beschreven procedure te volgen. De gegevensverwerking dient het doel van de kredietcontrole voor het initiëren van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons overheersende legitieme belang bij het beschermen tegen betalingsverzuim als Ratepay vooruitbetaling verricht. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruiken, vindt u op https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van PayPal vindt u in de desbetreffende verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
Gebruik van Amazon Payments
Wij maken op onze website gebruik van de betaaldienst Amazon Payments Europe S. C. A. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de betaaldienst Amazon Payments aan te kunnen bieden.
Om deze betaaldienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Cookies kunnen ook voor dit doel worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons hoger gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden.U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Met de selectie en het gebruik van "Amazon Payments" worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling doorgegeven aan Amazon Payments om het contract met u met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 1 lit. b DSGVO.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betaaldienst Amazon Payments vindt u in de desbetreffende verklaring inzake gegevensbescherming op:: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gebruik van de payment service provider Stripe
Alle transacties van Stripe zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Stripe. Deze zijn te vinden op https://stripe.com/de/privacy

 

Cookie
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser op unieke wijze kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden ingesteld en beslissen over hun individuele acceptatie, evenals het opslaan van cookies en het verzenden van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan het is mogelijk dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 
Onder de volgende links vindt u hoe u de cookies op de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):
Chromen: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in het Privacybeleid hieronder, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een paginawijziging en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de De browser wordt ook na een paginawijziging herkend.
 
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 par. 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons hoger gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruikersvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
 
Gebruik van GDPR Legal Cookie
Wij gebruiken de toestemmingsbeheertool GDPR Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever"). De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw recht op intrekking van reeds gegeven toestemming.
Het doel van de gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemmingen voor gegevensverwerking en dus om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Onder andere kan de volgende informatie worden verzameld en verzonden naar beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Het doorgeven van deze Gegevens aan andere derden worden niet verstrekt.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 1 lit. c DSGVO.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever is te vinden op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions evenals onder https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analyse

Gebruik van Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers en voor marketing-en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. De volgende informatie kan onder andere de volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de oproep van de pagina, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat (apparaat) dat u gebruikt, bezochte pagina ' s, verwijzende URL (website via welke u onze website hebt bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als de Amerikaanse overheid hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van Art. 1 lit. f DSGVO voor ons hoger legitiem belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het verzamelen van de gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website. U moet de opt-out uitvoeren op alle gebruikte systemen en apparaten, zodat dit een uitgebreid effect heeft. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden Verzoeken opnieuw naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics Uitschakelen.
Meer informatie over Gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

Plug-ins en andere

De Google Tag Manager gebruiken
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Deze applicatie wordt gebruikt om JavaScript-tags en HTML-tags te beheren, die worden gebruikt om met name tracking-en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt daardoor ook geen persoonsgegevens. Het maakt het echter mogelijk om verdere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over Gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming hier.

 

Rechten van betrokkenen en opslagduur

Duur van de opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, hebt u de volgende rechten volgens Artikel 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit.
Bovendien, volgens art. 21 par. 6 lid 1 AVG, hebt u een recht van bezwaar tegen de verwerking die is gebaseerd op Art. 1 f DSGVO, evenals tegen de verwerking voor directe reclame.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met artikel 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen met effect voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


laatste update: 10.01.2022